Debata Przedżniwna 2019

W dniu 4 lipca Centrala Nasienna w Warszawie uczestniczyła w Debacie Przedżniwnej”, która corocznie organizowana jest przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia rynku europejskiego i globalnego.

Szef resortu rolnictwa nakreślił działania rządu i ministerstwa, które mają posłużyć poprawie funkcjonowania rynków rolnych.

Przede wszystkim została zwrócona uwaga na:

– projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,

– budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,

– budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,

– nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,

– plan rozwoju krajowej produkcji białka,

– podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż – Rafał Mładanowicz, przedstawił aktualna sytuację rynku: „Będziemy mieli zróżnicowanie jakościowe odnośnie ziarna zbóż. Zwłaszcza gęstość, wyrównanie i masa tysiąca ziaren. Białko i gluten raczej nie powinno sprawiać problemu”. Prezes przedstawił sytuację pogodową oraz to jak susza wpłynęła na poszczególne regiony w kraju. Dzisiaj suszą objętych jest ok. 30 proc. gleb i nie są to najgorsze ziemie w kraju.

Wiesław Łopaciuk z IERi GŻ przedstawił szczegółowa prognozę cen : wrzesień 2019 r., które dla pszenicy średnio mają wynieść – 700-750 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 720-770 zł/t, dla żyta – 620-670 zł/t. Z kolei na marzec roku 2020 mogą one wynieść dla pszenicy średnio – 740-790 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 760-800 zł/t, a dla żyta – 650-690 zł/t.

Debata była również okazja do przedstawienia sytuacji na rynku rzepaku a także przedstawienie perspektyw jego uprawy w świetle dyrektywy RED II, którą przedstawił Adam Stępień z PSPO.

Pani Ada Poszelężny ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego objaśniła jakie zmiany czekają rolników po wejściu w życie Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie, za którego realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa.

Share :