MENU

TUR F1- Nowość

TUR F1- żyto mieszańcowe o wysokim i stabilnym plonowaniu. Ziarno grube, dobrze wyrównane z małym udziałem pośladu o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby i małą podatnością na sporysz. Posiada dobrą zdolność krzewienia, zalecana norma wysiewu 1 jednostka na 0,5ha.

Dańkowskie Amber

Dańkowskie Amber - żyto ozime populacyjne o bardzo wysokiej plenności. Rośliny tradycyjnej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dobrą krzewistością i dużą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka i choroby podstawy źdźbła. Ziarno dobrze wyrównane, o średniej masie 1000 ziaren, podwyższonej zawartości białka i dobrej wartości przemiałowej na cele młynarsko-piekarskie. Dańkowskie Amber jest odmianą wczesną.

«12»