MENU

Dańkowskie Granat Nowość

Dańkowskie Granat - odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i djrzewania, przydatna do uprawy na słabych glebach, o wysokiej plenności, ma bardzo dobrą odporność na choroby zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową. Ziarno o dobrych parametrach jakościowych przydatne na cele młynarsko-piekarnicze. Odmiana bardzo silnie się krzewi – zalecana mała norma wysiewu.


wróć