MENU

Dańkowskie Opal Nowość

Dańkowskie Opal odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu, rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie,  odmiana wczesna o silnej  krzewistości siew 2-2,2 jedn.siew./ha(90-110kg/ha), do uprawy na różnych glebach. Ziarno średniej grubości o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej, dobra odporność na choroby i porastanie ziarnanowa


wróć