MENU

Dańkowskie Diament

Dańkowskie Diament - żyto ozime populacyjne o wysokiej plenności. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby grzybowe, dobrą zimotrwałością i krzewistością. Ziarno dobrze wyrównane, o wysokiej masie 1000 ziaren i dobrej wartości przemiałowej na cele młynarsko-piekarskie. Dańkowskie Diament ma dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie.


wróć