MENU

Marcelo

MARCELO - odm. populacyjna. Wzorzec plenności w doświadczeniach COBORU. Odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych, z bardzo dobrymi wynikami plonowania w Polsce (do 114% wzorca), Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, Danii i Szwecji. Dobra odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe. Nasiona charakteryzują się wysoką zawartością tłuszczu.

 


wróć