MENU

Californium

Californium - niezawodna na każdym polu i w różnych warunkach pogodowych. Wysokie i stabilne plony. Bardzo dobra zimotrwałość i odporność na choroby grzybowe (czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową).


wróć