MENU

PR46W20

PR46W20 - bardzo wysoki plon nasion o wysokiej zawartość oleju. Jest na liście odm. rekomendowanych. Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności


wróć