MENU

Sherpa

Sherpa - odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, wysokim i stabilnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju, do uprawy w różnych warunkach, także na słabszych glebach (silnie rozwinięty sytem korzeniowy). Charekteryzuje się bardzo wysoką odpornością na choroby zwłaszcza na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodyg.


wróć