MENU

Visby

Visby - odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, wysokim stabilnym plonowaniu . Rośliny równomiernie dojrzewające, nie wylegają i bardzo mało się osypują. Odporność na choroby bardzo dobra.


wróć