MENU

Umberto KWS F1

Mieszaniec F1

Hybrirock F1

Mieszaniec F1

Sherpa

Sherpa - odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, wysokim i stabilnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju, do uprawy w różnych warunkach, także na słabszych glebach (silnie rozwinięty sytem korzeniowy). Charekteryzuje się bardzo wysoką odpornością na choroby zwłaszcza na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodyg.

Factor KWS F1

Mieszaniec F1

Kolumb F1

Mieszaniec F1

PR46W20

PR46W20 - bardzo wysoki plon nasion o wysokiej zawartość oleju. Jest na liście odm. rekomendowanych. Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności

SY Florida F1

Mieszaniec F1

Visby

Visby - odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, wysokim stabilnym plonowaniu . Rośliny równomiernie dojrzewające, nie wylegają i bardzo mało się osypują. Odporność na choroby bardzo dobra.

Dk Exwill

Dk Exwill - daje bardzo wysoki plon nasion i oleju również w słabszych warunkach środowiskowych, ma znakomitą odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Łuszczyny są odporne na uszkodzenie mechaniczne, pękanie  i osypywanie. Bardzo dobra zimotrwałość.