MENU

Palermo-Nowość

Palermo- wysokie i stabilne plonowanie, tradycyjnj wysokości, bardzo dobra odporność na wyleganie, bardzo wysoka mrozoodporność (6,0), bardzo dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na: rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów. Ziarno grube o wysokiej gęstości i zawartości białka.


wróć