MENU

Lombardo-Nowość

Lombardo- tradycyjne choć niższe o od innych odmian, wysokie plonowanie powyżej wzorca, rośliny niewysokie o dobrej odporności na wyleganie, dobra odporność na choroby grzybowe liści i źdźbła zwłaszcza na: rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów,  mączniaka. Dobra zimotrwałość (5,0), ziarno dobrze wyrównane o wysokiej masie 1000 ziaren.


wróć