MENU

Borowik

Borowik - pszenżyto ozime o bardzo wysokim plonowaniu. Rośliny o tradycyjnej długości słomy o bardzo dużej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się wczesnym terminem  kłoszenia i dojrzewania oraz bardzo dobrą odpornością na choroby zwłaszcza na fuzariozę kłosów, rdzę i mączniaka prawdziwego. Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren.


wróć