MENU

Twingo

Twingo - pszenżyto o skróconym źdźble-krótkosłoma o wysokiej plenności,  bardzo dobrej odporności na wyleganie i mrozoodporności . Ziarno grube, dobrze wyrównane z małą ilością pośladu. Charakteryzuje się bardzo dodrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła.


wróć