MENU

Tulus

Tulus -  jest pszenżytem ozimym tradycyjnej wysokości odpornym na wyleganie, bardzo wysoko plonującym. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną. Tulus można siać na glebach lekkich i w różnych terminach w ilości od 250-380 nasion na m2. Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny.


wróć