MENU

Traper - Nowość

Trapero – pszenżyto o tradycyjnej długości słomy, plonuje wysoko i stabilnie na terenie całego kraju. Posiada wysoką mrozoodporność (6,0), ziarno o dużej zawartości białka, dobre w żywieniu trzody chlewnej i drobiu, słoma o dobrej sztywności. Carakteryzuje isę bardzo dobrą zdrowotnością.

Lombardo-Nowość

Lombardo- tradycyjne choć niższe o od innych odmian, wysokie plonowanie powyżej wzorca, rośliny niewysokie o dobrej odporności na wyleganie, dobra odporność na choroby grzybowe liści i źdźbła zwłaszcza na: rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów,  mączniaka. Dobra zimotrwałość (5,0), ziarno dobrze wyrównane o wysokiej masie 1000 ziaren.

Meloman-Nowość

Meloman-  odmiana tradycyjnej wysokości, lider plonowania w 2014 roku, bardzo dobra mrozoodporność  (5,5),  bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby, niskie wymagania glebowe, wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie, wysoka odporność na choroby grzybowe: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną.  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane.

Borowik

Borowik - pszenżyto ozime o bardzo wysokim plonowaniu. Rośliny o tradycyjnej długości słomy o bardzo dużej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się wczesnym terminem  kłoszenia i dojrzewania oraz bardzo dobrą odpornością na choroby zwłaszcza na fuzariozę kłosów, rdzę i mączniaka prawdziwego. Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren.

Twingo

Twingo - pszenżyto o skróconym źdźble-krótkosłoma o wysokiej plenności,  bardzo dobrej odporności na wyleganie i mrozoodporności . Ziarno grube, dobrze wyrównane z małą ilością pośladu. Charakteryzuje się bardzo dodrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła.

Palermo-Nowość

Palermo- wysokie i stabilne plonowanie, tradycyjnj wysokości, bardzo dobra odporność na wyleganie, bardzo wysoka mrozoodporność (6,0), bardzo dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na: rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów. Ziarno grube o wysokiej gęstości i zawartości białka.

Tulus

Tulus -  jest pszenżytem ozimym tradycyjnej wysokości odpornym na wyleganie, bardzo wysoko plonującym. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną. Tulus można siać na glebach lekkich i w różnych terminach w ilości od 250-380 nasion na m2. Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny.

Rotondo - Nowość

Rotondo - odmiana krótkosłoma o dobrej sztywności. Bardzo wysokie plony na terenie Polski. Bardzo dobra mrozoodporność. Ziarno grube w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rośliny dobrze się krzewią i mają dobrą zdrowotność.

Grenado

Grenado odmiana półkarłowa-krótkosłoma o wysokim plonowaniu w różnych warunkach glebowo - klimatycznych, tolerancyjna na zakwaszenie gleby, bardzo dobrej odporności na wyleganie i choroby grzybowe zwłaszcza na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz fuzariozę kłosa. Grenado jest odmianą o bardzo dobrej zimotrwałości i zdolności do krzewienia. Termin dojrzewania średnio-wczesny.

Borwo

Borwo - jest odmianą pszenżyta ozimego  o krótkim źdźble (104 cm). Charakteryzuje się bardzo wysoką plennością, bardzo dobrą odpornością na wyleganie i choroby grzybowe. Borwo ma wysoką mrozoodporność