MENU

Pokusa

Pokusa (gr.A) -  odmiana wysokojakościowa o wysokim potencjale plonowania, wysoka odporność na rdzę żółtą, podwyższona odporność na fuzariozę kłosa. Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby,  ziarno szkliste, dobrze wyrównane o wysokiej  zawartości białka i glutenu, wysoka MTN. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie

Delewar- Nowość

Delewar - pszenica jakościowa  z gr. A wpisana do rejestru w 2015 roku o wysokim potencjale plonowania, bardzo dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka, rdzę i fuzariozę kłosów. Rośliny niskie o dużej odporności na wyleganie. Ziarno o dużej zawartości glutenu i białka.

Ostroga - oścista

Ostroga - pszenica ozima z grupy jakościowej A o wysokiej plenności(najlepiej plonująca odmiana w śród pszenic ościstych) i mrozoodporności. Ziarno posiada bardzo dobre parametry jakościowe i wysoką odporność na porastanie ziarna w kłosie. Posiada wysoką odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła

Sailor

Sailor - pszenica jakościowa z grupy A (wysoka zawartość białka i glutenu) o bardzo wysokim plonowaniu. Ziarno jest grube, dobrze wyrównane i niewielkim udziale pośladu. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie i dobrej odporności na choroby zwłaszcza na mączniaka prawdziwego,fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła

KWS Dakotana-Nowość

KWS Dakonata (gr.A) -  bardzo wysokie plonowanie, ziarno o wysokich parometrach jakościowych, dużej zawartości białka i glutenu, odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej uprawy. Dobra zimotrwałość i szybka regeneracja po zimie, możliwość uprawy na tereni całego kraju.Wysoka odporność na choroby grzybowe - znakomita odporność na rdzę żółtą i brunatną

Tobak

Tobak - pszenica jakościowa z gr.A/B, bardzo wysoka plenność, dobra zimotrwałość, tolerancja na okresowe susze oraz stabilna liczba opadania, rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie, średni termin kłoszenia i dojrzewania, dobra gęstość łanu i wsoka liczba ziaren w  kłosie.

Bogatka

Bogatka - jest odmianą o bardzo dorym i stabilnym plonowaniu do uprawy na terenie całego kraju. Charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością i odpornością na choroby grzybowe. Ziarno zakfalifikowano do klasy B choć wiele parometrów jest z klasy A. Nasiona są grube, dobrze wyrównane i niskim udziale pośladu. Jest odmianą wczesną, o sztywnej słomie odpornej na wyleganie, moze być uprawiana na słabszych stanowiskach.

Desamo-Nowość

Desamo (gr.A/B) -  wysoki potencjał plonowania, dobra jakość ziarna, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania, wysoka mrozoodporność (5 st.), doskonałe właściwości adaptacyjne do uprawy na  terenie całej Polski. Rośliny średniej wysokości o wysokiej odporności na wyleganie, duża odporność na choroby grzybowe w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści. Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej i dobrych w różnych terminach wysiewu. Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.

Jantarka

Jantarka - pszenica chlebowa z grupy A/B o dobrym plonowaniu na całym terenie kraju, szczególnie przydatna do uprawy na glebach słabszych(IV kl.). Toleruje zakwaszenie gleby. Ziarno grube, dobrze wyrownane i niewielkiej ilości pośladu. Carakteryzuje się dobrą mrozoodpornością i odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła.

Julius

Julius - pszenica ozima klasy A o wysokim i stabilnym plonowaniu, średni okres dojrzewania. Bardzo dobra zimotrwałość (5), ziarno o wysokich parametrach jakościowych.
 Rośliny średniej wysokości o małej podatności na wyleganie. Możliwość uprawy na słabszych glebach pod pszenice