MENU

Arkadia

Arkadia - pszenica jakościowa, grupa A (wysokie parametry jakościowe ziarna) o wysokiej plenności na terenie całego kraju nawet na słabszych glebach. Odmiana wczesna, średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie i wysokiej mrozoodporności.


wróć