MENU

Komfort - Nowość

Komfort - rejestracja w 2013 r. Odmiana żółto ziarnista o wysokim potencjale i wysokiej odporności na choroby (mączniaka prawdziwego oraz rdzę źdźbłową). Ziarno wyrównane, o wysokiej MTZ i średniej zawartości łuski. Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6 %). Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie glinem.

Zuch

Zuch-odmiana owsa żółtoziarnista wysoko i wiernie plonująca na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wczesnym terminem  dojrzewania i kłoszenia, dobrą odpornością na choroby grzybowe. Rośliny średniej wysokości o bardzo dużej odporności na wyleganie. Ziarno grube o obniżonej zawartości łuski  i podwyższonej zawartości białka.

Nawigator-Nowość

Nawigator-odmiana żółtoziarnista o wysokim plonowaniu na terenie całego kraju nadaje się do uprawy na słabych glebach. Odmiana średnio wczesna o średniej wysokości, odporna na wyleganie, posiada bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na  mączniaka i rdze

Breton

Breton - Odmiana owsa żółtoziarnista o wysokiej plenności na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania oraz dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na septoriozę liści i rdze. Roślinu są średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrze wyrównane z małym udziałem łuski.

Siwek-bezłuskowy

Siwek - odmiana owsa o ziarnie nieoplewionym. Odmiana przeznaczona do wysiewu na terenie całego kraju, z wyjątkiem terenów górskich i podgórskich. Przeciętnie tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Wysokość roślin około 93 cm. Odporność roślin na wyleganie wyższa od średniej , podobnie odporność na mączniaka właściwego, helmintosporiozę i septoriozę liści. Plon ziarna wyższy od innych odmian nieoplewionych o około 15 %, a wzorcowym odmianom tradycyjnym ustępuje tylko o 5,5 %. Masa 1000 nasion wynosi około 27,8 g. Białko w ziarnie stanowi 15,9 %, tłuszcz 7,4 %. Zalecana obsada roślin: 400 – 550 sztuk /m2.

Bingo

Bingo - odmiana owsa żółtoziarnista o bardzo wysokim plonowaniu. Ziarno jest grube o wysokiej masie 1000 ziaren, bardzo niskiej zawartości łuski i wysokiej zawartości tłuszczu  zwiększającego wartość energetyczną paszy. Rośliny o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie. Bingo posiada dużą odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka oraz rdze.