MENU

Kośno-Pastwiskowa KPs-S

KPs-S -  wieloletnia mieszanka o bogatym składzie gatunkowym  do zakładania użytków zielonych o kośno-pastwiskowym  użytkowaniu na różnych typach gleby, zwłaszcza na gleby okresowo suche, mineralne. Udział w składzie koniczyny białej wzbogaca w białko wartość runi.

Skład mieszanki:kostrzewa łąkowa – 7%, kostrzewa czerwona – 16%, kostrzewa trzcinowa - 12%, życica trwała – 24%, życica wielokwiatowa – 8%, festylolium - 11%, kupkówka - 9%, tymotka łąkowa – 7%, koniczyna biała - 6%

Opakowania: 10 kg i 25 kg         


wróć