MENU

Łąkowo-Pastwiskowa Ł-P1

Ł-P1 - mieszanka traw do trwałego użytkowania bez motylkowych. Przeznaczona do kośno-pastwiskowego użytkowania, bogaty skład gatunkowy z dużym udziałem życic powoduje szybki odrost runi, może być używana do podsiewu użytków zielonych.

Skład mieszanki: kostrzewa czerwona-15%, kostrzewa trzcinowa-8%, życica trwała-36%, życica westerwoldzka-10%, życica mieszańcowa-10%, festulolium-8%, tymotka-8%, kupkówka-5%

Opakowania: 10kg, 25kg

Pastwiskowa

Mieszanka Pastwiskowa - wieloletnia mieszanka do zakładania pastwisk lub ich renowacji. Wielogatunkowy skład odpowiednio dobrany pozwala na zakładanie pastwisk na różnych typach gleb i użytkowanie pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe. Udział w składzie koniczyny białej wzbogaca w białko wartość runi.  

Skład::kostrzewa łąkowa – 8%, kostrzewa czerwona – 15%, kostrzewa trzcinowa - 8,5%, życica trwała – 29%, życica wielokwiatowa – 10%, festulolium- 9%, tymotka łąkowa – 8%, wiechlina łąkowa - 6,5%, koniczyna biała - 6%

Opakowania:  5 kg, 10 kg - torba;  25 kg - worek

Kośna-Roczna

Kośna-roczna mieszanka przeznaczona do kośnego użytkowania, charakteryzuje sie szybkim i mocnym odrostem zielonej masy.

Skład mieszanki: życica westerwoldzka-35%, życica wielokwiatowa-50%, życica mieszańcowa-15%

Opakowania: 10kg, 25kg

Łąkowa

Mieszanka Łąkowa - wieloletnia mieszanka do zakładania łąk z przeanaczeniem na kiszonki, sianokiszonki, i siano.Wielogatunkowy skład pozwala na wysiew na różnych typach gleb, a udział w składzie traw wysokich i koniczyny łąkowej gwarantuje uzyskanie dużych plonów i wartościowej paszy.  

Skład:kostrzewa łąkowa – 9%, kostrzewa czerwona – 8%, kostrzewa trzcinowa - 8%, życica trwała – 32%, życica wielokwiatowa – 12%, festulolium - 8%, tymotka łąkowa – 10%, kupkówka pospolita -6%, koniczyna łąkowa - 7%

Opakowania:  5 kg, 10 kg - torba;  25 kg - worek

Kośno-Pastwiskowa KPs-S

KPs-S -  wieloletnia mieszanka o bogatym składzie gatunkowym  do zakładania użytków zielonych o kośno-pastwiskowym  użytkowaniu na różnych typach gleby, zwłaszcza na gleby okresowo suche, mineralne. Udział w składzie koniczyny białej wzbogaca w białko wartość runi.

Skład mieszanki:kostrzewa łąkowa – 7%, kostrzewa czerwona – 16%, kostrzewa trzcinowa - 12%, życica trwała – 24%, życica wielokwiatowa – 8%, festylolium - 11%, kupkówka - 9%, tymotka łąkowa – 7%, koniczyna biała - 6%

Opakowania: 10 kg i 25 kg