MENU

Dalbor

Dalbor - bezkonkurencyjny w plonie nasion i białka odmiana pastewna wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i równomiernie dojrzewająca. Najwyższy ze wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion i plon białka. Rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających. Polecana do uprawy na terenie całego kraju. Nasiona o nieco podwyższonej zawartości białka i bardzo niskiej (jednej z najniższej) zawartości alkaloidów , wymaga obsady 100 roślin/m, tj. 130-170kg/ha przy uprawie na nasiona.


wróć