MENU

Regent

bardzo plenna odmiana pastewna,  najsłodsza ze wszystkich odmian, odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu, roślinystrąk odporny na pękanie o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne  


wróć