MENU

Wilga

FAO 190. Na ziarno w całej Polsce. Na kiszonkę  na terenach o krótkim okresie wegetacji. Wymagania glebowe: średnie.

Cedro

FAO 210. Na ziarno w całej Polsce. Na kiszonkę na terenach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionym siewie. Wymagania glebowe: średnie.

Wiarus

FAO 220. Na ziarno - w centralnej i północnej Polsce tj.w I i II rejonie. Na kiszonkę  - na terenie całego kraju. Rośliny - dobrze ulistnione , wysokie plony ziarna i na kiszonkę. Wymagania glebowe: średnie.

Fido

FAO 210. Na ziarno w centralnej i pół.-wsch. Polsce. Na kiszonkę na terenach całego kraju. Rosliny  wysokości 230 cm. Wymagania glebowe: średnie.