MENU

Lober

FAO-240. Mieszaniec przeznaczony do uprawy na kiszonkę o wysokim plonie ogólnym przy dużym udziale kolb, wysoki plon energii z hektara. Riśliny odporne na wyleganie łodygowe i korzeniowe. 

Dumka

FAO-230. Mieszaniec o wysokim potencjale plonowania zwłaszcza na kiszonkę. Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie.

Bułat

FAO-240. Mieszaniec uniwersalny -na ziarno i kiszonkę. Rośliny zielone do końca wegetacji tolerują chłody wiosenne.

Glejt

FAO - 230. Na kiszonkę i ziarno - na terenie całego kraju. Rośliny odporne na wyleganie i fuzariozę łodyg. Mozna uprawiać na glebach średnich i słabych.

Danubio

FAO - 240-250. Na ziarno i kiszonkę. Rośliny o wysokim plonowaniu, masywne o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Do uprawy na wszystkich typach gleb.

Blask

FAO-250. Mieszaniec uniwersalny - na kiszonkę, ziarno i etanol, toleruje niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe. Rośliny o wysokości 270 cm, odporne na wyleganie. Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione.

Fabell

FAO - 240. Na kiszonkę i ziarno. Roślina masywna o wysokiej wydajności kolb. Bardzo dobry wczesny wigor. Na gleby średnie i słabe.

Buran

FAO - 240. Na kiszonkę. Rośliny odporne na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Wysoki plon ogólny i energii z hektara.

Subito

FAO - 250-260. Na kiszonkę - wysoki plon suchej i zielonej masy. Wysoka wartość pokarmowa i energetyczna. Rośliny - o bujnym, wysokim wzroście i ulistnieniu. Może być uprawiana na lekkich glebach.

«12»