MENU

PR39H32

FAO-230 - na kiszonkę. FAO-240 - na ziarno. Rośliny średniwysokie bogato ulistnione o dużej odporności na wyleganie. Mieszaniec uniwersalny polecany do uprawy na słabych glebach o bardzo wysokim potencjale plonowania. W uprawie na ziarno daje wysokie i stabilne plony, ziarno o niskiej wilgotności. Kiszonka o bardzo wysokich parometrach jakościowych.


wróć