MENU

Nimba

FAO - 260. Na kiszonkę - na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim plonem ogólnym świeżej masy. Wysoka odporność na niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe. Może być uprawiana na słabszym stanowisku.


wróć