MENU

Accadia

Accadia- rośliny średnio wysokie ok. 50-70 cm, stojące, rozgałęzione, łodygi miękkie. Jest cenną rośliną pastewną, dającą 2-4 pokosy zielonej masy, szybko odrastającą. Do uprawy na glebach żyznych i wilgotnych. W naszych warunkach klimatycznych jest rośliną jednoroczną.


wróć