MENU

Milena

Odmiana diploidalna, średniowczesna. Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Odmiana wykazuje dobrą odporność na porażenie rakiem koniczyny i mączniakiem prawdziwym. Przeznaczona do użytkowania kośnego w uprawie polowej, w siewie czystym i mieszankach z trawami. W siewie czystym daje wysoki plon świeżej i suchej masy o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Wysoka zawartość białka ogólnego w suchej masie.


wróć