MENU

Nike

Odmiana diploidalna, średniowczesna. Odmiana 3-kośna, bardzo dobrze odrastająca po pokosach. Wyróżnia się wysokim plonem zielonej i suchej masy. Nike jest koniczyną dobrze znoszącą niskie temperatury, odporną na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego oraz odporną na wirusy. Zalecana do uprawy na terenie całej Polski za wyjątkiem gleb wybitnie suchych i lekkich.


wróć