MENU

Antonella

Antonella - Jęczmień charakteryzujący się wysokim plonem i tolerancją na choroby z dobrą mrozoodpornością. Pojedyńczy kłos z dużym wyrównaniem ziarna o wysokiej zdrowotnosci lisci. Uważany jest za odmianę uniwersalną posiadającą wysoką wagę z hektolitra. 

KWS Meridian

KWS Meridian- jęczmień ozimy wielorzędowy, bardzo plenny. Toleruje lekko opóźniony siew. Równomiernie dojrzewają nasiona i słoma-szybki i łatwy zbiór. Rośliny średniej wysokości(ok. 91cm) o dobrej zimotrwałości-5. Ziarno grube o masie 1000 ziaren ok. 50g.  

KWS Kosmos - Nowość

KWS Kosmos- -  pastewna, wielorzędowa , wysoko plonująca odmiana - do 107% wzorca w doświadczeniach porejestrowych, dobra odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na rynchosporiozę, pleśń śniegową oraz pałecznicę traw i zbóż, elastyczny termin siewu - tolerancja na   lekko opóźniony termin siewu,  dobra odporność na wyleganie - odmiana średniej wysokości. Ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren i bardzo wysokim wyrównaniu.  Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV ) Typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

Zenek - Nowość

Zenek- jęczmień ozimy pastewny wielorzędowy o wysokiej plenności, dużej wczesności. Toleruje zakwaszenie gleby co umożliwia uprawę na słabszej glebie. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie i dobrej mrozoodporności. Ziarno grube o wysokiej MTN, dobrze wyrównane z małą ilością pośladu i dużą zawartością białka. Wykazuje dobrą odporność na choroby.

HOBBIT F1

HOBBIT F1 - jęczmień hybrydowy o wysokim i stabilnym plonowaniu. Charakteryzuje się sztywną łodygą - odporny na wyleganie, wysoką zdrowotnością.Norma wysiewu zmniejszona ok. 100 kg/ha tj. 2 jednostki siewne.