MENU

KWS Olof - Nowość

KWS Olof- wybitna zdrowotność liści i wysok i plon. Bardzo wysoki potencjał plonowania zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki. Dobra odporność na choroby grzybowe-w szczególności na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość jęczmienia. Ziarno dobrze wykształcone, wysoka masa tysiąca ziaren i dobre wyrównane ziarna. Dobra odporność na wyleganie.

Rubaszek

Rubaszek - odmiana jęczmienia typu pastewnego, dwurzędowa, o wysokim i stabilnym plonowaniu, zalecana do uprawy na terenie całej Polski . Charakteryzuje się średnim terminem dojrzewania, dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube, wyrównane.

Ella

Ella - Odmiana jęczmienia  typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności, zalecana do uprawy na glebach dobrych choć może być uprawiana na słabszych glebach. Charakteryzuje się średnim terminem dojrzewania, bardzo dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, czarną plamistość i plamistość siatkową. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube o wysokiej masie 1000 ziaren. 

Penguin - Nowość

Penguin - odmiana typu pastewnego. Bardzo dobra plenność na  terenie całej Polski. Dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Bardzo dobra odporność na wyleganie.Termin kłoszenia dostosowany do mieszanek z owsem i pszenicą.

Kucyk

Kucyk - odmiana jęczmienia typu pastewnego , o dobrej plenności i wysokiej zawartości białka. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby zwłaszcza na mączniaka prawdziwego, rdze i rynchosporioze. Ziarno jest grube o najwyższej gęstości (przydatny do produkcji kasz).  można uprawiać na glebach średniej jakości.

Argento- Nowość

Argento - odmiana typu pastewnego o  bardzo dobrej plenności i dobrej zdrowotności zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. Termin dojrzewania średnio wczesny. Rośliny odporne na zakwaszenie gleby, do uprawy na glebach słabych, tolerancyjne na okresowe suszę.

Eunova

Eunova - Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności, może być uprawiana na lżejszych glebach. Charakteryzuje się wczesnym terminem dojrzewania, bardzo dobrą odpornością na choroby grzybowe zwłaszcza na mączniaka. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube, dobrze wyrównane o podwyższonej zawartości białka.