MENU

Zentaur Poly

Korzeń barwy białej, owalny o płytkiej bruździe korzeniowej, zagłębienie w glebie 60% umożliwia zbiór mechaniczny. Rośliny odporne na suszę mogą być  uprawiane na słabszych glebach. Odmiana charakteryzuje się dodrą zdrowotnością korzeni i liści oraz małymi stratami w przechowywaniu do 2%.

Ursus Poly

Korzeń barwy żółtopomarańczowej,  walcowaty, mało zanieczyszczony ziemią, zagłębienie w glebie płytkie 40% umożliwia zbiór ręczny. Rośliny o dobrej zdrowotności i małej zdolności do wydawania pośpiechów. Odmiana do uprawy na glebach żyznych